Informasjon, dokumentasjon og data representerer kjernen i alle digitaliseringsinitativ. Sammen med kontroll på forretningsprosessene og kreativ bruk av moderne informasjonsteknologi kan de ønskede forbedringene realiseres - hvis du får med deg folkene dine på reisen.

Med 20 års erfaring med forbedringsarbeid i skjæringspunktet mellom forretning, informasjon og IT har jeg plukket opp et og annet vesentlig poeng om hva som skal til for å skape suksess. Metodene jeg bruker er basert på en syntese av bestepraksis som jeg personlig har testet, lyktes og feilet med opp gjennom årene. Noen av de refleksjonene jeg sitter igjen med har jeg forsøkt å beskrive i et sett med faglige artikler som er publisert på denne siden.

Ta kontakt hvis du tror det er noe jeg kan hjelpe deg med.